LOGO TASARIMI NEDİR?

Logo tasarımı, kurum, kuruluş ya da kişisel oluşum için dijital olarak tasarlanan rakam, imge, görsel ve çeşitli şekillerden oluşturulan görsellerdir. Logo; şirket özelliklerini, yapısını ve imajını yansıtan, kurumsal kimliğin oluşturulması açısından önemli rol oynamaktadır.

Logo tasarımı, kara kalem şeklinde dijital ortamlarda da yapılabilir. Tek başına tasarlanamayan amblemler, Logotype entegreli olmalıdır. Temsil ettiği bir şeyin olması şarttır. Logo ve amblemin iç içe kullanım durumu ise logo tasarım çalışması olarak adlandırılmaktadır.

Logo tasarımınız, ne kadar akılda kalıcı ve özel olursa, markanızın ya da ürünlerinizin rakiplerinizden daha çok ön plana çıkmanızı sağlar.

LOGO ve AMBLEM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Logo ve amblem arasındaki en önemli fark; logo tasarımı sadece yazı ve yazıların farklı şekillere dönüştürülmesiyle oluşurken amblem ise logoyuda içerisinde bulunduran, sayılar, harfler, çizgi ve bütünüyle kullanılabilen simgelerden oluşur. Logo görsel tasarımıyla kendini gösterir, amblem akılda kalıcılığıyla ön plana çıkmaktadır.

LOGOTYPE NEDİR?

Bir marka isminin logo halinde tasarlanması anlamındadır. Markanın veya kurumun adı görselleştirilerek bütünlük sağlanır. Yeni kurulmuş olan işletmeler ya da markalar isminin kamuda yaygınlaştırılabilmesi ve marka kimliği ile bütünleştirilebilmesi için kolaylık sağlar.

Logotype’ta marka adının kullanılarak yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması önemlidir. Logotype, markanın sunmuş olduğu ürün/hizmetlerle doğrudan ilişkili değilse bilinirlik veya bütünlük sağlamak yeterince etkili olmayabilir.

LOGO TASARIMININ AMACI NEDİR?

Ürün, hizmet, kişi ya da işletmenin markalaşmasına yardımcı olur. Logo tasarım çalışması bu noktada büyük önem taşır. Web sitenizde, kartlarınızda, sosyal medya hesaplarınızda ilk dikkat çeken ambleminizdir. Amblemi gören kişilerin, ilk görüşte güven duymalarını sağlamak gerekir.

Web sitesi tasarımlarında, kataloglarda, broşür tasarımlarında, tabela, kartvizit ve reklam kampanyaları gibi envanterlerde, logo tasarımına ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle ilk önceliğiniz, her tür alanda kullanabileceğiniz logo tasarımı ve kurumsal kimlik çalışmanızın olmasıdır. Bu girişim, markalaşmanızın ilk adımını oluşturur.

LOGO NERELERDE ve NASIL KULLANILMALIDIR?

1)Kartvizitlerde: Profesyonelce hazırlanmış logoyla tasarlanan kartvizit, markanızı ve sizi başarıyla temsil ederken toplantı ve konferans gibi etkinlik ortamlarında bir yandan markanızı tanıtır bir yandan da prestijiniz açısından önemli bir rol oynar.

2)Web Sayfalarında: Logo tasarımı tamamlandıktan sonra, dijital dünyada var olabilmenin en önemli adımlarından olan web sayfasına sahip olmanızdır. Sunulan ürün/hizmet ya da markanın yayılmasının en hızlı yolu online ortamlarda varlık göstermesini sağlamaktır. Oluşturulan ilgi, online ortamlardaki bütün alanlarda logoyla birlikte sunulan markanın kısa süre içerisinde büyük bilinirlik elde etmesine olanak sağlar.

3)Ambalajlarda: Markanın sunmuş olduğu ürünlerde kullanılan fontlar ve renklerde markanın kurumsal kimliğiyle bütünlük sağlaması gerekmektedir. Tasarımındaki en önemli faktör ise logodur.  Üretim yapan markanın, ambalajlarda yer alması bilinirlik ve güvenirlik yaratacağı gibi ambalaj tasarımında şık ve uyumlu bir hale gelmesine yardımcı olur. Ürünün marka önüne geçeceği bazı durumlarda, ürünün üzerinde olan logonun markanın gelişimi açısından katkı sağlayarak pazarlama aşamasında kuruma getirileri olur.

4)Online Dokümanlarda: Sosyal medya kapakları, e-postalar, adwords reklamları gibi online varlık olarak gösterilen her alanda web sayfası olduğu gibi anlaşılır ve açık bir şekilde kullanmak, iş ortaklarının ve müşterilerin markaya olan aşinalığını arttırıp güven duymasına olanak sağlar.

5)Etkinliklerde: Logo; etkinlik alanlarında kullanılan afişler, broşürler ve stantlar gibi basılı materyaller de reklam aracıdır. Marka hakkında yeterli ve kısa bilgiler verilerek hedef kitleyi çekmek amacıyla kullanılan logolar, kalabalık ortamlardaki rekabet avantajıyla markayı görünür kılar.

6)Diğer Alanlar: Dijital veya basılı ortamlarda markanın sahip olduğu bütün ürün/hizmetlerin ya da varlık gösterdiği yerlerde logonun kullanılması doğru pazarlama stratejisidir.

LOGO TASARIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Markanızın, sunduğunuz ürün ve hizmetlerinizin yüzü olacağından, kurum veya kuruluşunuzun imajı dikkate alınarak logonuzun tasarlanması gerekmektedir.

Biz de Design Can Gençer Dijital Danışmanlık Şirketi olarak, markanızın vizyonunu gösteren, ilgi çekici ve etkileyici bir logo tasarımında dikkat edilmesi gerekenleri belirledik.

 • Logonun, marka ile kolayca özdeştirilebilmesi için tasarımlarda sade fontlar ve minimal görsellerin kullanılması gerekmektedir. Kullanılan ögeler, kurumsal kimlik ile imaja hitap etmelidir.
 • Sade logo tasarımı için renklerin uyum içerisinde olması gerekmektedir. Logoda maximum 3 renk kullanılmalıdır. Karmaşıklıktan ve abartıdan uzak durulması gerekir. Logoda akılda kalıcı semboller kullanılması düzgün imaj oluşturulmasında etkilidir.
 • Fontların okunabilir olması önemlidir. Markanın vizyon, misyon ve kimliğini yansıtan yazı tipleri tercih edilmelidir. Bu sayede hedef kitleye verilecek olan mesaj daha anlaşılır ve açık bir şekilde aktarılabilir.
 • Logo, başka herhangi bir kurum veya kuruluşu çağrıştırmamalıdır. Kurumsal imaja ciddi zarar verebilecek olan çağrışımlı logoların kullanılmamasına dikkat edilmedir. Logonuz da kullanılan font ve görsellerin orijinal olması ve hedef kitlenize hitap etmesi gerekmektedir.
 • Logoların tasarımlarında boyutlar çok önemlidir. Tasarlanan logolar dijital ortamlarda, afişlerde, tabela veya billboard gibi alanlarda kullanılacağı için çözünürlük ayarları kullanılması düşünülen platformlar dikkate alınarak ayarlanmaktadır.

LOGO TASARIM SÜRECİ

 • Logoya Neden İhtiyaç Duyulduğu Belirlenmeli: Marka için oluşturulmak istenilen ilk izlenim, başlangıç noktası olan logo tasarımında müşterilerin ilk gördüğü ve marka hakkındaki ilk izlenimlerin oluştuğu anda markayı temsil eden tek öğe logodur. Sektörel rekabet ortamında logonun varlığı büyük bir avantajdır.
 • Marka Kimliğinin Tamamlanması: Öncelikle marka kimliği tam olarak belirlendikten sonra logo tasarım aşamasına geçilmesi gerekmektedir. Marka kimliği iyi açıklanmış ise logo tasarımı esnasında özgünlüğün ve yaratıcılığın artmasına, eşsiz bir kimliğin yaratılmasına ve markanın öne çıkmasına olanak sağlar.
 • Tasarım İçin Esin Kaynağı veya Çıkış Noktasının Bulunması: Bir çıkış noktası yakalamak logo tasarımındaki en zor kısımdır. Farklı fikirlerin bir araya gelip hedef kitlenin istekleriyle bütünleştirilmesiyle tartışma ve analiz tamamlandıktan sonra logo tasarımı için belli fikirler toplanabilir.
 • Rakip Analizi: Rakip şirketlerin izlediği yolları, sadece logo tasarımında değil şirketin kurulmasından itibaren her ürün ve her aşamada gözden geçirilir. Başarı ve başarısızlıklar analiz edilmektedir.
 • Tasarım Tarzının Belirlenmesi: Logolar, çizim tarzlarıyla farklı anlamlar oluşturarak farklı kitlelere hitap etmektedir. Markanın kimliğinin göz önünde bulundurulması tasarımdaki tarzın belirlenmesi için önemlidir.
 • Doğru Logo Tipinin Bulunması: Logotype, abstract, amblem monogram gibi farklı logo formlarından uygun olanları seçilir. Marka ile bütünlük oluşması sağlanır.
 • Renk Seçimi: Her rengin farklı anlamları mevcuttur. Her sektörün kendi renk skalası vardır ve kullanılması gereken renklerin dışına çıkmak her zaman kötü sonuçlar doğurmaz. Renk kriterlerine uymayan ama yaratıcı ve farklı tasarıma sahip olan logo başarılı olabilir. Renklerin duygusal ve sektörel açıdan anlamları göz önünde bulundurularak veya marka için uygun renkler kullanılarak tasarım tamamlanabilir. Logoda kullanılacak olan ana renklerin yanında, kurumsal kimlikte belirlenmiş olan tamamlayıcı renkler de markanın bütünlüğüne aykırı olmaması gerekmektedir.
 • Font Belirleme: Serif, Sans, Serif, Script, Display gibi ana başlıkların yer aldığı temel font kategorilerinden seçilerek strateji belirlenmektedir. Sonrasında yardımcı fontlar belirlenmektedir.
 • Tasarımın Özdeştirilmesi: Logo tasarımı taslak olarak hazırlandıktan sonra müşteri ile yapılacak bilgi alışverişi sonucunda marka veya müşteriye özel detayların eklenmesinin ardından logo tasarımı tamamlanır.
 • Tasarımın Marka ile Birleştirilmesi: Markanın logo temeli, logo tasarımının tamamlanmasından sonra dijital ve basılı hale uygun şekillerin belirlenmesinin ardından oluşturulmaktadır.