KURUMSAL KİMLİK NEDİR?

Herhangi bir işletmenin, kurumun veya kuruluşun kim olduğunu belli eden hem şirket içi hem de şirket dışında davranış, duruş ve imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir. Kurumsal kimlik sürecinde işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri önemlidir. İşletmenin nasıl görünmek istediğini belirleyip uygun kurumsal kimlik oluşturmaktayız.

Kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan gözüken yüzüdür. Kurumsal kimlik firmalarda oraya çıkabilecek kimlik kargaşasını yok eder. İyi tasarlanmış olan kurumsal kimlik kurumların, müşterilerin veya hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını sağlar, kurumların saygınlığını arttırır. Akılda kalıcı ve etkili oluşturulmuş kimlikler firmalar tarafından benimsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni arttırır. Firmaların akılda daha fazla yer edinmesine olanak sağlanır.

KURUMSAL KİMLİK NASIL OLUŞTURULUR?

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar, tasarımlara özen göstermelidir. Bununla ilgili alanında uzman olan Design Can Gençer Firması olarak profesyonel hizmet vermekteyiz. Kurumsal kimliğin birden fazla öğesi mevcuttur. Firmalar tarafından üretilmiş olan ürünler ve ürün ambalajları, firmalar tarafından düzenlenmiş olan sergi ve fuarlar, kurumların kurum içinde ve dışında kullanmış olduğu antetli kağıtlar, zarflar ve dosyalar, kartvizitler, tahsilat mektupları, sertifikalar, firmaya ait tabelalar, yine firmaya ait reklam, katalog ve broşürler olmak üzere kurumsal kimliğin çok fazla öğesi mevcuttur. Kurumsal kimlik kurumların imzası görevini üstlendiği için bir kez kullanılmaya başlanıldığında, insanlar oluşturulan kurumsal kimlik ile firmaları bağdaştıracaklardır. Sonrasında tekrar kurumsal kimlik oluşturmak, firmalar açısından oldukça zor ve zahmetli bir süreç olacaktır.

Kurumsal kimlik çalışmalarının dijital yönü de bulunmaktadır. Kurumların İnternet siteleri ve gerçekleştirmiş oldukları farklı dijital yöntemler de kurumsal kimlik sürecinde değerlendirilebilir.

 

KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA AŞAMALARI NELERDİR?

1) Kurumlar, ne istediklerine karar verdikten sonra yapılacak işler belirlenir ve onaylanır. Tasarım süreci başlamadan detaylı planlama yapılmalıdır.
2) Tasarımların oluşturulması sürecinde zamanın gereklerine uygun hareket edilmelidir. Kurumsal kimlik öğeleri, yaşanılan çağın beklentileriyle paralel olması gerekmektedir. Firmanın çağdaş ve kabul edilebilir imaj kazanması hedeflenmektedir.
3) Tasarımlar, sunuma hazır hale geldikten sonra çalıştığımız firma yetkilileriyle sunumları incelemenin ardından onay verilmelidir. Firmanın onayını alan sunumlar kullanılmaya başlanabilir.
4) Tasarımlar üzerinde firma yetkililerinin isteklerine göre değişiklikler yapılır. Tasarım, firmanın istek ve beklentilerine uygun hale getirilir.

5) Son olarak, hazırlanan tasarımlar, gerekli olan tüm alanlarda basılır sonrasında yayılır. Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde öncelikle hedef kitlenin belirlenmesi ve zamanlama önemlidir. Aksi taktirde, süreç başarısızlıkla sonuçlanır. Aksi taktirde, firmanın prestij kaybına uğrama ihtimali de mevcuttur.

KURUMSAL KİMLİK NEDEN ÖNEMLİDİR?

1) Markanın gerçek kimliği en iyi biçimde yansıtılır.

2) Markanın toplumun ve kullanıcıların gözünde imaj sahibi olması sağlanır.

3) Markayı rekabet ortamında öne geçirir.

4) Marka çalışanlarının aidiyet duygularını geliştirmesine yardımcı olur.

5) Kurumsal kimlik öğeleri oluşturulduğunda Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınan patent belgesiyle koruma altına alınmalıdır. Bu sayede, firmaya ait görseller üçüncü kişiler tarafından satılmasının ya da çoğaltılmasının önüne geçeriz.

KURUMSAL KİMLİK İLE PATENT VE MARKA TESCİLLERİN ÖNEMİ NEDİR?

Herhangi bir işletmenin sektörde bulunan rakip firmalara farkını ortaya koyar. Birçok tüketici, ürün/hizmet satın alırken güvenilir markaları tercih etmektedir. Markanın korunması yani marka tescili son derece önemlidir. Marka tescili; işletmelerin marka haklarını korumasını, üçüncü kişiler tarafından kopyalama işleminin önüne geçilmesi adına önemlidir.

Türk Patent ve Marka Kurumu; Türkiye’de marka tescili veren kurum olarak dikkat çekmektedir. Kurumsal kimlik öğeleri arasında bulunan logo, ambalaj ve birçok tasarım detayları bir araya gelip markayı oluşturur. Tasarım öğelerinin Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacak patent belgesi sayesinde korunması gerekir. Kurumsal kimlik çalışmalarından en çok bu şekilde verim alınır.

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI NELERDEN OLUŞUR?

Kurumsal kimlik tasarımı marka ya da kurum için akla gelebilecek her şeyin o markanın felsefesiyle bütünleşerek görsel bir standartla somutlaştırılmış halidir. Kurumsal kimlik çalışmasını sadece kartvizit tasarımı veya antetli kâğıt olarak ele almak doğru değildir. Kurumsal kimlik çalışmasıyla ilgili marka için hazırlanmış bir kurum kimliği standartlar kılavuzu ile sunulur.

Kurumsal kimlik standartları içerisinde yer alanlar;

  • Logo Kullanımı ve Renk Standartları: Markaya ait tasarlanmış olan logo, logotype’ın kullanım ve renk standartlarının yer aldığı bölüm. Renkler, dil ve kültürün ötesinde geçen bir yanıt oluşturur. Renklerin kullanımında devam eden süreklilik markanın hem faaliyet göstermiş olduğu ülkede hem de ticaret yapmış olduğu coğrafyalara benimsetmek açısından önemli faktördür. Markaya ait olan logonun baskı ve dijital ortamlarda kullanılmak üzere rgb, cmyk, pantone, hex ayriyeten maliyetli baskı işlerinde tasarruflu olmak amacıyla siyah beyaz renk versiyonları olmalıdır.

Logonun kontrast renk versiyonları yer almalıdır. Kullanılacak koyu renkli zeminler üzerinde logonun keskinliği bu sayede kaybolmamış olur.

Logo kullanım standartları içinde logonun nasıl kullanılması gerektiği ve varyasyonları örnek olarak bulunmalıdır. Kullanılan logo işlevsel olmalı ve her alanda sorunsuz uygulanabilir olmalıdır. Önemli kriter olan logo tasarımı, markanın yüzünü ifade eden tasarıma sahip olmalıdır.

 

  • Yazı Karakterleri ve Font Ailesi: Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda kullanılan evrak tasarımları ve görsel iletişimin sağlandığı alanlarda markaya ait oluşturulan kurumsal kimlik içerisinde yer alması gereken unsurlardan biridir. Font ailesi; sade, marka ile bütünleşebilen ve okunabilir olmalıdır.

Marka için seçilmiş olan yazı tipi ferah ve hafif duygu oluşturmalı, yazının satırları arasındaki gerekli boşlukların olması, ne çok yakın ne de çok uzak durmamalıdır.

Paragraflar arasında 1 satır boşluk olması gerekmektedir.

  • Kurumsal Kimlik Tasarım Materyalleri: Standart olarak görünen, maliyeti az olarak tabir edilebilecek içeriklerden oluşan küçük ve orta ölçekli kurumlar tarafından kullanılan materyallerden oluşur. Evrak tasarımları, kurum ya da kuruluşların faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

-Kartvizit: Global ölçü standartlarına uygun, markanın iletişim bilgileri açık bir şekilde iletilmesine yardımcı olan fonksiyonel malzemedir. Logo sol üst köşede olacak şekilde; personele ait kartvizit ise, personel bilgileri sağ orta bölümde, iletişim bilgileri ise alt bölümde yer alır. Kartvizitin standart ölçüsü 85mm genişliğinde 55mm yüksekliğindedir.

 

-Antetli Kâğıt: Global ölçü standartlarında 21 cm genişliğinde ve 29,7 cm yüksekliğinde markanın iletişim bilgilerinin ve logosunun yer aldığı iletişim için hazırlanan fonksiyonel malzeme.

-Devam Kâğıdı: Profesyonel imaj oluşturan fonksiyonel bir kurumsal iletişim malzemesi. Antetli kâğıttan farkı, devam kağıdında iletişim bilgilerinin yer almamasıdır. Kullanılan antetli kâğıdın ardından ikinci ya da üçüncü sayfalar için devam eden içerikler ya da metinler bu kâğıda yazılmaktadır.

-Diplomat Zarf: Kurum kimliği içerisinde yer alan şirket içi ve şirket dışı yazışmalar için kullanılan zarf türüdür. Diplomat zarf türleri pencereli ve penceresiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Zarfın sol üst köşesinde logo yer alır, iletişim bilgileri ise sol alt köşeden 1,5 cm yukarıda başlar.

 

-Sunum Dosyası: Profesyonel imaj oluşturan fonksiyonel malzeme. Standart dosya ölçüsü 440mm genişliğinde 310mm yüksekliğindedir. Sunum doyasının iç ve dış yüzüne baskı uygulanabilir. Dosyanın ön kısmına markanın logosu, arka kısmına iletişim bilgileri yer alır. Markanın ihtiyacına göre özel bıçak tasarımları yapılabilir. İç yüzünde kartvizit, CD tutacağı ve kalemlik gibi bölümler eklenebilir.

Kurumsal Kimlikte Olması Gereken Resmi Evraklar:  

-Fatura: Profesyonel imaj için oluşturulan resmi evrak. Markanın logosu faturanın sağ üst kısmında, iletişim ve markanın diğer bilgileri alt kısımda yer alır. Kurumun ihtiyacına göre irsaliyeli bir şekilde de tasarım yapılır. Sürekli olarak form kullanılan faturalar baskı yapan yazıcıların kullandığı kâğıdın ölçüsüyle aynı olmalıdır.

-Sevk İrsaliyesi: Profesyonel imaj oluşturan fonksiyonel resmi evrak malzemesi. Marka logosu irsaliyede sağ kısımda ve resmi bilgilerin altında. Sol kısımda yazışma bilgileri ve diğer resmi bilgiler orta kısımda yer alır. Sevk irsaliyesi dört başlıktan oluşur; açıklama, miktar, birim ve ambalaj durumu olarak ayrılmaktadır. Alt bölümünde teslim alanın ve teslim edinin bilgileri ve tarih yer alır.

Tahsilat Makbuzu: Genel yerleşim standartlarına, tüm Evranlarda olduğu üzere bu evrak tasarımı da aynı olmalı. Ebat genellikle A5 ölçüsünde kullanılır.

-Gider Pusulası: Firma ve kurumların vergilendiremediği giderlerin, resmi olarak kayıt tutulmasına yardımcı olduğu formlardır.

-Masraf Belgelendirme Formu: Kurum içi harcamaların resmi olarak tutulmasına yardımcı olan form tasarımlarındandır. Genellikle A5 ölçülerinde kullanılır. Form içeriğinde yapılan masrafların detayları, tarih, belgeyi düzenleyen kişinin adı ve soyadı, imzası bulunmaktadır. Şirket bilgileri sol üst bölümde yer almaktadır.

-Çek Bordrosu: Tasarımları standart içeriğe sahiptir. Çek tarihlerinin yazılı olarak tutulmasını isteyen kurumlar tarafından kullanılır.

-Kaşe: Marka ve kurumların imza atmak için kullandıkları ve onayladıkları anlamını taşıyan mühür türüdür. Kaşe tasarımları kullanılacağı alanlara göre farklı farklı ölçülerde ve içeriklerde tasarlanır. Markalar, resmi evraklarda yasal olarak kullanacakları kaşe tasarımlarında firmanın ismi, iletişim bilgileri ve vergi kimlik bilgilerine yer verilmektedir. Kurumsal kimlik tasarımıyla bütünlük sağlanabilmesi için logo renkli kullanılabilir.